Ons doel is het kweken van topkwaliteit op een manier die ook nog eens het milieu minimaal belast. Op beide bedrijven wordt rekening gehouden met het milieu en energie verbruik. Omdat we hier zo bewust mee bezig zijn hebben we een aantal MPS (Milieu Plan Sierteelt) certificaten verdiend. Mps omschrijft standaardnormen voor een goede en verantwoorde bedrijfsvoering.

Onze kassen zijn voorzien van energie besparende panelen en met 2 scherminstallaties per afdeling. De planten krijgen regenwater dat wordt opgevangen in bassins. Van dit water wordt niets geloosd, maar alles wordt hergebruikt. Dit kan door middel van zogenoemde eb en vloedbakken. Het water stroomt dan terug naar een goot waarna we dit water dus weer opvangen en dus opnieuw kunnen gebruiken wat zorgt voor duurzaamheid.

De volgende certificaten zijn in ons bezit:

• MPS-A
Registratie van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, gas en elektra.

• MPS-Global GAP
Richtlijnen voor een veilig, milieubewust, maatschappelijk geaccepteerd en kwalitatief goede traceerbare producten.

• MPS-SQ (social qualified)
Bevat eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden.

• MPS-ProductProof
Controle van de registratie van gewasbeschermingsmiddelen door het nemen van monsters.

MPS