“De plant met de Apenpootjes”.
De Humata is zo bijzonder om zijn wortels die over de pot heen groeien. Deze wollige voetjes worden ook wel apenpootjes of konijnenpootjes genoemd. Hoe ouder de plant des te mooier de sierwaarde.